Downloads

Downloads Home »  Csiffáry dokumentumok

DocumentsDate added

Order by : name | date | hits [ ascendent ]
file icon História rodiny a rodostrom 2009hot!
04.01.2010
Dokument obsahuje dodatočné informacie o rode Csiffáry z Panej a Vlčian, ktoré zozbierali Gergely Csiffáry, historik z Egeru a Karol Csiffáry ml.
Hits: 4243
file icon Címerhot!
25.07.2006
Hits: 2659
file icon Családfa - rész 2.hot!
24.07.2006
Csiffári és nemespanni Csiffáry család csádfája 1929-ből.
Hits: 2736
file icon Családfa - rész 1.hot!
24.07.2006
Csiffári és nemespanni Csiffáry család csádfája 1929-ből.
Hits: 2811
file icon Nyitra vármegye térképehot!
24.07.2006
Nyitra vármegye térképe.
Hits: 2427
file icon Bars vármegye térképehot!
24.07.2006
Bars vármegye térképe.
Hits: 2318
file icon Címeres nemeslevélhot!
10.07.2006
III. Ferdinándal adományozott címeres nemeslevél, 1649 május 27-án Pozsonyban.
Hits: 2813
file icon Farkasdi okmányhot!
27.06.2006

Kópia originálnej práce Dr. Antala Hendeka z 24. októbra 1929 potvrdzujúca pôvod rodu Csiffáry z Vlčian.

Hits: 980
file icon Investigatio-Nobilium_CSIFFARYhot!
27.06.2006
Výňatok z ríšskeho súpisu šµachty z roku 1756, kde svoj pôvod potvrdzujú preukázaním armálnej listiny v Panej ľijúci Martin, jeho synovia Andrej, Štefan, František a Ján ako aj jeho brat Gregor a jeho synovia Ján a Imrich ako aj dôkazom, ľe oni sú synovia Jána ako aj vnuci Gregora Csiffáryho a jeho manľelky Pallya Ilony, ktorí získali uľ spomínaný šµachtický titul.
Hits: 911