Downloads

Downloads Home »  Csiffary documents

DocumentsDate added

Order by : name | date | hits [ descendent ]
file icon Farkasdi okmányhot!
27.06.2006

Kópia originálnej práce Dr. Antala Hendeka z 24. októbra 1929 potvrdzujúca pôvod rodu Csiffáry z Vlčian.

Hits: 1250
file icon Investigatio-Nobilium_CSIFFARYhot!
27.06.2006
Výňatok z ríšskeho súpisu šľachty z roku 1756, kde svoj pôvod potvrdzujú preukázaním armálnej listiny v Panej žijúci Martin, jeho synovia Andrej, Štefan, František a Ján ako aj jeho brat Gregor a jeho synovia Ján a Imrich ako aj dôkazom, že oni sú synovia Jána ako aj vnuci Gregora Csiffáryho a jeho manželky Pallya Ilony, ktorí získali už spomínaný šľachtický titul.
Hits: 1190
file icon Certificate of Nobility linehot!
10.07.2006
Certificate of Nobility line issued by Ferdinand the III. of Habsburgs on 27 May 1649 in Bratislava, Slovakia.
Hits: 3568
file icon The map of Tekov's districthot!
24.07.2006
The map of Tekov's district.
Hits: 2991
file icon The map of Nitra's districthot!
24.07.2006
The map of Nitra's district.
Hits: 3022
file icon Family tree - part I.hot!
24.07.2006
The family tree of Csiffáry family from Čifáre and Paňa created in 1929.
Hits: 3432
file icon Family tree - part II.hot!
24.07.2006
The family tree of Csiffáry family from Čifáre and Paňa created in 1929.
Hits: 3337
file icon Coat-of-armshot!
25.07.2006
Hits: 3385
file icon História rodiny a rodostrom 2009hot!
04.01.2010
Dokument obsahuje dodatočné informacie o rode Csiffáry z Panej a Vlčian, ktoré zozbierali Gergely Csiffáry, historik z Egeru a Karol Csiffáry ml.
Hits: 4898