History of village Čifáre

Print E-mail


Obec Čifáre je situovaná v pohronskej pahorkatine medzi riekami Hron a Žitava a uzatvára východnú časť okresu Nitra.
Prvé písomné zmienky o obci Čifáre pochádzajú z roku 1209, keď sa obec spomína pod názvom Villa Chefer. V tom období bola majetkom svätobeňadického opátstva. O niekoľko desaťročí však obec prešla do majetku rytierskeho rádu Johanitov, ktorí sídlili v Ostrihome (1235).

V 16. storočí sa v historických prameňoch spomínajú ako majitelia Čifár (Csiffár) budínsky prepošt (1512), jágerský biskup (1534) a ostrihomský arcibiskup (1536). Onedlho potom, čo Ostrihom padol do rúk Turkom, boli Čifáre zničené tureckými vojskami a neskôr museli ich obyvatelia platiť dane tureckej správe v Ostrihome.
Obec mala poľnohospodársky charakter. Historické zdroje osobitne spomínajú pestovanie vína v tunajších vinohradoch (1715).
Celkom zvláštny význam v histórii obce má miestny kostol zasvätený sv. Jánovi evanjelistovi. Súčasná stavba pochádza z roku 1774 a bola postavená v barokovo-klasicistickom štýle. Poznačená je hlavne prestavbou z roku 1883 a z polovice 20. storočia. Budova kostola je jednoloďová stavba so segmentovým uzáverom presbytéria. Do štítového priečelia je vstavaná veža a bočné fasády člení lizénový rám.


Zdroj: http://www.cifare.sk/  

 

 
< Prev