Család neves tagjai

Nyomtatás E-mail

Péter (1507) - Hippolit, Egri püspök tizedszedője

Mátyás (1595) - érseki tiszt és vámszedő. Agyonlőve amikor védte Verebély lakosságát a német lovassag garázdálkodásától.

István (1620) - a Verebélyi predialista székes érsekség alispánja

Pál, Dr. (1657-1660) - Nagyszombati egyetem hallgatója

István (1666) - Nyitra szabad királyi város ispánja

Pál (1798) - Nyitra vármegye tisztifőorvosa

Rezső (1918-1955) - a Szombathelyi magyar kir.  III. honvéd hadtest karpaszományos tizedese, igazgató tanító.Az 1941. évi Tiszti cím-és névtára szerinti család tagok polgári szolgálatban:

Ágoston - Adóhivatal állampénztári II. o. tiszt, Debrecen

Flórián, dr. - álatorvos, Széchény, Nógrád vármegye

Gyula, dr. - I. o. aljegyző és adóhivatal vezető, Magyarkanizsa megyei város

Lajos - vasutas tiszt, Ferencváros, Budapest

Margit - kincstári hivatalnok segédtisztnő, Érsekújvár

Vazul - Városi Közművek Központi Igazgatóság főkönyvelőhelyettes, Kassa sz. kir. város

 
< Előző   Következő >