Bevezetés

Tisztelt látogató, a honlap, amelyet éppen felnyitott, a mai Szlovák Köztársaság területén lévő Nyitra vármegyében található Csiffár és Nemespann községekből származó CSIFFÁRY nemzetség múltjának feltárásával és jelenével foglalkozik.

Az eredeti és alapító Csiffáry család az említett Nyitra megyei falvakból származik. 1649. május 27-én Pozsonyban kelt oklevéllel III. Habsburg Ferdinánd nemesi rangot adományozott a család 3 tagjának, így a család összes tagja a Nyitra vármegye nemességének soraiba emelkedett.

A honlapon megjelenített korabeli levéltári történelmi írásos anyag iránt az utóbbi évtizedekben nem volt komoly érdeklődés sem a család, sem a történész szakma részéről. Így hát eléggé elhanyagolt állapotban találtuk ezeket különböző levéltárakban. Némely felelevenítést ezen a téren ifj. Csiffáry Károly hangyaszorgalmú kutató munkássága hozott. Ez a kutatás nem csak a család múltja és jelen élő tagjai felé irányult, hanem megszólította a genealógiai és történész szakma jeles képviselőit is.

Az itt előterjesztett anyag mozaikként kezelendő, tudatosan nincs időrendbe állítva. Így megtaláljuk benne a XVII. század általános politikai helyzet ismertetését Európában és a Habsburg monarchia területén, amikor is a Csiffáryak nemességre tettek szert. Ez által kerülünk közelebb az ismert nemesi és arisztokrata családok konkrét családtagjaihoz. A Csiffári és Nemespanni  Nemes Csiffáry család tagjainak hierarchiája az elérhető levéltári és anyakönyvi bejegyzések és iratok alapján, van  rendszerezve. A történelmi adatokat genealógiailag Dr. Hendek Antal vágfarkasdi plébános hagyatéka révén ifj. Csiffáry Károly dolgozta fel a máig élő Csiffáryak egyenes leszármazási vonalán. Természetesen ezzel az első lépéssel nem látjuk kimerítve a téma tartalmát. Sőt itt várjuk az új ismeretek és tények hordozóinak jelentkezését.

Ezért tisztelettel megkérjük az összes Csiffáry név hordozóját, járuljon hozzá saját részével az előterjesztett anyag bővítéséhez és pontosításához esetleg új tények feltárásához az alábbi E-mail címen:

Örömmel fogadjuk a még fel nem kutatott Csiffáry családok leszármazottjainak jelentkezését, illetve bejegyzésüket a honlapon publikált családfába. Ha bizonyított lesz származási kapcsolatuk egyenes ágon a Csiffári és Nemespani Nemes Csiffáry nemzetség sorai közé, úgy a mindenkori Birodalmi és Magyar jog szerint, jogosultak a nemesi cím viselésére.